Skära-Lasses

Skära-Lasse var skogvaktare.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623092  E045910  lat/long/WGS84:  N56o13,286’  E14o20,426’