Molk-Olas

Namnet härrör från Molk-Olas fru som varit mjölkerska.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623071  E045909  lat/long/WGS84:  N56o13,172’  E14o20,418’