Stava-Pers

Ur Boken ”Bergtagen Bygd”, utgiven av Oppmanna-Vånga Socknars Sparbank vid bankens 100-årsjubileum1970:

Folket som bodde i den döda byn beskrevs en gång av överstelöjtnanten Rickard Nilsson som, förutom vackra flickor, älskade naturen i våra bygder särskilt högt, på följande livfulla sätt:Om Stava-Per:   Stava-Per var skräddare, som sydde och arbetade för arrendet under en gård i Hemmingslycke. Hemma på torpet sydde han lappar på lappar, egna och andras, för en sylön i en bättre värld, dit de flesta av hans ungar flydde före honom. Stava-lille-Per var en av de sista i byn och två stockar över en grop utvisar platsen för Stavatorpet.

Se även dokumentet "Stava-Per", som är hämtat ur en tidningsartikel om "Stava-lille-Per".

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623003  E045819  lat/long/WGS84:  N56o12,801’  E14o19,557’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-10-11 20:38:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2015-12-26 13:08:04) Kontakta föreningen