Knorra-Nissens

Ur Boken ”Bergtagen Bygd”, utgiven av Oppmanna-Vånga Socknars Sparbank vid bankens 100-årsjubileum1970:

Folket som bodde i den döda byn beskrevs en gång av överstelöjtnanten Rickard Nilsson som, förutom vackra flickor, älskade naturen i våra bygder särskilt högt, på följande livfulla sätt:

Om Knorra-Nissen: ”Knorra-Nissen” var en tystlåten man, som strävade för sin rikedom i livet, dottern ”Väva-Anna”, en riktig konstväverska. Hon bodde länge ensam kvar på torpet, men led svårt av reumatism på gamla dar och gick på kryckor. Varje söndag linkade hon prydlig och fin till kyrkan med psalmboken och snuggan i en bakficka på kjolen. Hon vävde in i det sista på fattighuset, där hon slutade sina dagar.

Dokument:
Resultat efter rekognoscering och uppmätningar av Knorra-Nissens, av Lars-Henning Persson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2013.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623051  E045894  lat/long/WGS84:  N56o13,083’  E14o20,267’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-10-11 11:06:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-12-25 23:46:43) Kontakta föreningen