Jockums-Annas

Ur Boken ”Bergtagen Bygd”, utgiven av Oppmanna-Vånga Socknars Sparbank vid bankens 100-årsjubileum1970:

Folket som bodde i den döda byn beskrevs en gång av överstelöjtnanten Rickard Nilsson som, förutom vackra flickor, älskade naturen i våra bygder särskilt högt, på följande livfulla sätt:

Om Jockums-Anna: ”Lika illa ställt hade Jockums-Anna, som bodde i en backstuga med sin lilla Ingrid. Jockum-Fritz var en tysk krigsman, som följt den svenska hären hem från Karl-Johans tyska fälttåg. Men hans dotter Anna sade aldrig vem som var far till barnet sitt, men det blev känt när en torpare ruade sig svårt på dödsbädden över det onda han gjort med Jockums-Anna. Prästen gav honom Guds förlåtelse och då fick han den säkert även av Jockums-Anna.

Tolv stenar mot en backsluttning är resterna av Jockum-Annas hydda och ett minnesmärke över ett människoöde.”

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623034  E045807  lat/long/WGS84:  N56o12,965’  E14o19,436’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-10-11 10:50:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2015-10-11 10:55:22) Kontakta föreningen