Kitta-backen

Den siste brukaren var Per Svensson - Kitta-Per - som bodde här till slutet av 1950-talet. Tidigare brukare har varit "Drejare", i detta fall lerkärlstillverkare. (Drejare kunde också vara svarvare av t.ex. spinnrocksdelar). De välbevarade resterna av brännugnen finns fortfarande kvar.

Ur Boken ”Bergtagen Bygd”, utgiven av Oppmanna-Vånga Socknars Sparbank vid bankens 100-årsjubileum1970:

Folket som bodde i den döda byn beskrevs en gång av överstelöjtnanten Rickard Nilsson som, förutom vackra flickor, älskade naturen i våra bygder särskilt högt, på följande livfulla sätt: Om Kitta-Per:

”Högt uppe på Bjäret ligger ruinerna efter ”Kitta-Pers”. Han och hans far ”Kitta-Sven” måste ha varit något av naturkraften själv. Även för den som sett Keopspyramiden är Bjärets stenmassor imponerande. Egyptens pyramider imponerar genom meningslösheten av tusentals slavarbetares verk. Kring Bjäret har några människor släpat samman stenmassorna för att bryta mark åt sina efterkommande. Väldiga stenblock prydligt staplade på varandra till eviga monument över vardagsflit och vackra framtidsdrömmar. Det finns pyramider vid Gixe som är mindre än Kitta-Svens och hans pågs.

Kitta-Per dog 1960 på ett ålderdomshem. Så länge han levde stod huset kvar fyllt till taket med tidningar, ty Kitta-Per hade försökt följa med sin tid. Han prenumererade på Kristianstadsbladet och flera tidskrifter samt läste dem grundligt. Men han hade inte alltid tid att läsa dem genast. Han staplade dem på hög och läste dem i rätt ordning och kom därför litet efter  i aktualiteterna något år eller så, men vad gjorde väl det i den tidlösa friden på Bjäret. Innan han dog ville han återse sitt gamla hem och vandrade en dag uppför vägen, som han röjt. Han stannade i backen vid ”Knorra-Nissens” och såg länge mot den grå brädhög, som en gång ut-gjort granntorpet. Han såg ungskogen som växt uppöver tegen, kastade en blick upp mot sitt, sedan vände han och gick tillbaka. Han ville minnas sin egen gård som den var och inte som den blivit.”

Tilläggas kan att ”Kitta-Per”, som väl aldrig var riktigt den stenbrytande kämpe som Rickard gör honom till i sin artikel, blev så efter med sin tidningsläsning att han till slut köpte hela årgångar som makulatur. Men det han en gång läst det mindes han så väl att han var som en levande mantalslängd. Det enda skriftliga eftermäle han lämnade var noggranna anteckningar om det antal möss och råttor som fångades i stugan under årens lopp.

Dokument:

Myternas Per, av Gert Kaffa, ur hembygdsföreningens årsskrift 2004.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N623041  E045912  lat/long/WGS84:  N56o 13,362’ E14o21,231’

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-10-11 10:07:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-08-29 14:56:39) Kontakta föreningen