Spångabro

Boningshuset finns ännu kvar och används i dag som fritidsbostad.

Ur Boken ”Bergtagen Bygd”, utgiven av Oppmanna-Vånga Socknars Sparbank vid bankens 100-årsjubileum1970:
"Den största gården i den döda byn ägdes av Jenny. Hennes make hade fått en bråd död, han drabbades redan i unga år av en svår sjukdom. Det blev en färd med häst och vagn den 3 mil långa vägen till Kristianstad. Kusken som var med glömmer aldrig den resan. Han körde sina hästar löddriga för att fortast möjligt komma till lasarettet. Men vägen var lång och han minns ännu hur sjuklingens rop av smärta överröstade hovarnas slag och järnringarnas dån mot kullerstensgatorna i Näsby. Men livet stod inte att rädda utan Jenny fick ensam uppfostra sina fyra barn. Trots skulder och jordbrukskriser arbetade hon oförtrutet vidare ibland både natt och dag. Hon lyckades, med god hjälp av barnen som växte upp, både bygga om gården och dika ut mossodlingarna innan för några år sedan cirkeln åter var sluten och ungskogen vajar även över Jennys livsverk."

Dokument:

Till minne av min Farmor Jenny Liljedahl, av Viola Hjalmarsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2015.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-12-30 04:03:01) Kontakta föreningen