Juteboda 1:7

Vångas första fattighus, togs i bruk 1867 efter ett förslag från 1865.  Här bodde och vårdades de gamle, men år 1894 lades det ner och flyttades till Rosendala, där ett hus inköptes av barnmorskan Hanna Nilsdotter för ett pris av 325 kronor. Det gamla fattighuset i Juteboda blev sedan småskola fram till 1920-talet och kallades då Juteboda skola.

På en kopia av en tidningsartikel med ett klassfoto från 1909, på vilken fotot är oläsligt, finns följande elever namngivna: Oskar Olsson, Emil Svensson, Albert Nilsson, Henning Jönsson, Albin Månsson, Karl Persson, Edvin Ohlin, Oskar Persson, Anton Hoff, Edvin Jönsson, Frans Valström, Gottfrid Hoff, Algot Nilsson, Tomas Nilsson, Bernt Appelros, Karl Persson, Emil Persson, Anna Nilsson, Alva Ohlin, Hilma Persson, Ellen Jönsson, Betty Martinsson, Hilda Håkansson, Betty Nilsson, Hilda Nilsson, Greta Lundström, Hulda Eklund, Tekla Nilsson, Ragnhild Eklund, Nelly Andersson, Hilma Andersson, Frida Appelros, Erika Eriksson, Johanna Nilsson och Ester Pettersson.

Byggnaden revs så småningom, men på 1960-talet byggdes ett nytt hus på grunden. Ägaren, Bertil Alfredsson från Kristianstad, använde detta som sommarbostad till 1990-talet, varefter det såldes till tyska ägare.

Dokument:

Juteboda fattighus, av Brodde Almer, ur hembygdsföreningens årsskrift 2001.

Författare

[email protected] (2021-04-30 11:52:30)


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Gösta Strandberg (2015-05-27 23:59:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2021-04-30 11:52:30) Kontakta föreningen