Målens gård, Målen 1:10 och 1:11

Dokument:
Målens gård i Vånga socken, av sign. Götho 1961.