Glasbruket

Gården, Äsperyd 3:9,  har namn efter lämningarna av den glashytta som funnits 250 m söder om gården på 1600-talet.

Den består av två sammanslagna ägor som inköptes av Svante Nilsson åren 1926-27. Den ena delen, som tillhör Grönhult och kallas Bäcka-Jons, såldes av Olof Mattisson i Filkesboda och den andra, som tillhörde Äsperyd, av Per Andersson i Äsperyd.

På delen väster om nuvarande Bökestadsvägen, som ursprungligen tillhört Äsperyd, finns ett öppet område med byggnadslämningar och odlingsrösen, som, enligt uppgift, benämns Berka-Nessa-Vången. På generalstabskartan från 1869 är här ett torp markerat, men detta saknas på nyare kartor.

Svante Nilsson var född 12/2 1892 i Almundsryd i Kronobergs län och dog 9/4 1976. Hans hustru Hilda, född Jönsson 22/1 1893 i Västervik, Vånga socken och dog 14/7 1980.

Gården övertogs under 1950-talet av sonen Karl Erik, född 13/1 1923, och hans hustru Ulli. De brukade den till Karl Eriks död 10/7 1983 och Ulli bodde kvar till ca. 2005. Gården såldes sedan och ägs i dag av Eliabeth och Stig Barrdahl.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-07-15 23:11:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-03-31 00:20:14) Kontakta föreningen