Glashyttelämning

Hyttområde, bestående av en glashytteruin och ett 20-tal skärpningar och stentäkter.
Markerat som "Glasbrukets ställe" på LMVakt 6, 1696. Man har använt den i Grönhultstrakten vanligt förekommande bergarten glimmerkvartsit som råvara vid glastillverkningen.

Dokument:
Glasbruken - i Frans Lipparts fotspår, av Tony Olsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2017.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6230034  E0463370 lat/long/WGS84:  N56o12,829’  E14 o24,565’