Böke-Hoffs, Bökenäs 1:5

Byggt 1941 av Gunhild, född Buske, och Thure Hoff. Ägs av dottern Linnéa och Thomas Hoff som har gjort en omfattande utbyggnad.