Annebo, Bökenäs 1:7

Här bodde Anna och Stig Andersson. Anna, Nils Jonssons Anna var syster till Allan Nilsson, Snorrebo. Ägs av My och Jonas Ising