Marias, Bökenäs 1:4

Byggt på 1930-talet. Ägt av Sture Jönsson som älskade prydnadsväxter och kallade sin trädgård för ”Stureparken”. Rester av denna, stora rhododendronbuskar, finns kvar. Nuvarande ägare Tina-Marie Whitman och Simon Niedenthal.