Bökenäs gård, Bökenäs 1:9

Gården är huvudgård i Bökenäs by som sträcker sig från Immeln till Klockenakull längs Dynebodas västgräns.
Lantmätare Pehr Ola Pilo upprättade 1822 en karta över Bökenäs.
Som åbo finns Lars Persson angiven i slutet av 1700-talet. Han var född i Bökenäs 1761-06-18 och död där 1798-06-28.
Gården ägs idag av Anna och Johan Belfrage.