Starkatorpet

Torpet låg på Fegelstorps utmarker och har fått sitt namn efter de sista brukarna Sven och Malena Stark. Sven Stark dog 1916 och Malena flyttade från Vånga socken före 1920 till Österslöv. Torpet eldades medvetet ned på 1920-talet.
Starkatorpet låter sig inte hitta så lätt i det äldre kartmaterialet. På karta från 1861-62 finns markering för torp som troligtvis är Starkatorpet. På den häradsekonomiska kartan från 1931 syns inägorna tydligt markerade, mellan dem finns en liten markering som kan vara Starkatorpet. Eric Olsson minns att inägorna brukades som åkrar på 1950-talet av Fegelstorp.
Lämningarna efter husgrunden är delvis förstörda, troligtvis i samband med skogsarbeten, men är fortfarande fullt synliga. Kvar finns grundstenar, spismursröse och stenmurar.
Källa: Hembygdsföreningens årsskrift 2008.

Dokument:
Starkatorpet, av Laila Stark, ur hembygdsföreningens årsskrift 2013.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6231540  E0460210  RT 90: X623416 Y141025  lat/long/WGS84:  N56o13,625’  E14 o21,498’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-11-07 23:00:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-31 21:37:57) Kontakta föreningen