Fegelstorps gård, Fegelstorp 4:1

Gården Fegelstorp nr. 2 (numera 4:1) är en gammal släktgård som vid 1800-talets slut gick från den släkt som under decennier innehaft och brukat den.
Redan 1584 var Fegelstorp delat mellan två bönder, Peder Jensen och Morthen Pedersen.
Under 1850-talet blev hela gården ombyggd av dåvarande ägaren Ola Oredsson till det skick den i stort sett ännu befinner sig. Ett tegelbruk anlades sydost från gården, där ännu ruinerna efter detsamma finns överväxta av buskar och snår.
Under 1880-talet gick gården, som så många andra, ur släkten i samband med jordbrukskriser och att husbehovsbränningen upphörde.

Ur Gods och Gårdar: Areal: Total 60 har, därav 17,5 åker, 42,5 skog. Tax.-v. 17 700.
Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Bok- o. björkskog samt planterad granskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet. Stall o. loge uppf. samtid., stallet renov. o. omb. 3 hästar, 10 kor, 2 modersuggor, 4 gödsvin, 3 får, 30 höns, 3 gäss. Nuv. äg. köpte gården 1926 av fru Gustafsson.
Äg.: Erik Andersson, f. 1896. Son till Anders Johnsson o. h. h. Elna, f. Eriksson. Gift 27 med Selma Persson, f. 1894, dotter till Per Johnsson o. h. h. Else, f. Svensson.
Barn: Zerni, f. 29.

Dokument:
Fegelstorp nr 2 under olika tider, av Ulla Sallroth, ur hembygdsföreningens årsskrift 2014.

Fegelstorp i Villands Vånga, en släktgårds märkliga öden genom seklerna, av Gustaf Nilsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2013.

 

 

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-11-01 23:04:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-03-29 23:26:33) Kontakta föreningen