Hildings

Tidigare arrendegård under Domänverket. Siste arrendatorn här var Hilding Svensson och före honom Otto Sonesson.
Boningshuset  används numera som fritidsbostad.

Dokument:

Otto Sonesson, Västervik, födelsedagsannons 1960.

Den siste järnringsmakaren, av A.O. 1962.

Jästkransen som blev en järnring, av Gert Kaffa, ur hembygdsföreningens årsskrift 1999.