Västervik

Området söder om den udde i Raslången som kallas Västerviken. Vid vikens södra del låg Västerviks gård,som nu är borta, och byn omfattar huvudsakligen dess tidigare ägor, som under 1900-talets första år såldes till Domänverket - nuvarande Sveaskog. De delar av Västervik som idag ägs av Sveaskog ingår numera i Ekopark Raslången, där målsättniongen är att bevara och utveckla ädellövskog och lövnaturskog. Därför har granskogen till stor del avverkats och ska på sikt ersättas med lövskog.
Inom området har, enligt uppgift inom ramen för ekoparken, satts upp ett antal träskyltar med ursprungsbenämningen på bebyggelselämningar och odlingsdelar.

Dokument:

Margaretha Svensson berättar om byn Västervik, av Gertrud Nilsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2005.

Bilddatabas:
Hembygdsföreningen har i sin ägo Bröderna Perssons fotosamling med motiv från bygden 1920-1960. Samlingen, som består av ca 20 000 glasplåtar, har i ett samarbete med Regionmuseet digitaliserats. Databasen finns tillgänglig på Regionmuseets publika faktarum Minnesluckan. Vi arbetar med fotosamlingen genom att kontinuerligt fylla på databasen med faktauppgifter om fotografiernas människor, platser och händelser.
I databasen finns 38 bilder från byn. Klicka på länken för att se bilderna – öppnas i nytt fönster.

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-05-07 19:58:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2017-10-30 10:00:22) Kontakta föreningen