Edre ström

Edre ström är det vattendrag som förbinder sjön Immeln med Filkesjön. Vattenflödet från Immeln är numera reglerat med dammluckor strax väster om landsvägsbron. Vid strömmen har under årens lopp anlagts såväl mjölkvarnar som sågverk, vilka nu är borta, men grunden till den sista sågmöllan finns kvar öster om en gammal valvbro över strömmen. Fisket här har varit betydande. I strömmens nedre del finns en ålkista, som har använts in på senare år. Strömmen utgör också lekplats för den stam av laxöring som benämns Immelnöringen.

Dokument:

Hundraårig bro i Villand försvinner, av Gustaf Nilsson - sign. Götho 1933, ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.

Idyllen som försvann, av Gustaf Nilsson - sign. Götho 1949, ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.

Den gamla kvarnen vid Edre ström i Filkesboda, av Anna Olsson 1961, ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.

Restaurering av Edre ström, av Hans Oredsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-10-15 02:01:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-31 22:44:49) Kontakta föreningen