Sav-Maunsa-Svennens

Här bodde "Sav-Maunsa-Svennen", på rikssvenska "Såg-Månsa-Svennen", Sven Svensson, född 1865-06-28 död 1939-12-18.
Såväl han som hans far (Sav-Maunsa-Svennen d.ä.) var snickare och skickliga båtbyggare, som byggde såväl insjöekor som pråmar som användes dels på Immeln, dels på Raslången. De tillverkade även vävstolar.
Ur boken Stenbäraland och något där bortom av Axel de la Niétze, avsnittet Nyteboda möter civilisationen: "År 1885 kom en ångbåt plöjande böljorna upp till Nyteboda. Det var ånslupen "Framåt". Den kom till Nyteboda det året den första söndagen i augusti, eller ungefär samtidigt med Kristianstad-Immelns järnväg öppnades för trafik till Immeln, som då var järnvägens ändpunkt.
Savmassa-Svennen, sjösystemet Immeln-Raslången-Halasjöns båtbyggare, fick brått. Det byggdes 14 nya pråmar för lastning av ved, timmer och pitprops. Varje pråm var mellan 45 och 60 ton, så Immelsjön fick , "Framåt" inberäknad, en flotta av ungefär 800 ton."
Ur Villands härads Hembygdsförenings årsskrift 1970: "Han betraktades som något av ett original på grund av sin kyrksamhet. Han bodde i norra änden av Raslången. För att komma till mässan rodde han en mil med sin cykel i ekan till Sågmöllan. Det var sedan en mils landsvägsåkning till kyrkan och högmässan. Denna tur gjordes varje söndag i ur och skur. På vintern när isen lagt sig tog Sven fram sina skridskor för att åka så långt det gick. Om det nu inte kan betraktas som originellt så var det i varje fall mycket ovanligt att in i ålderdomen göra en färd på sammanlagt fyra mil för kyrkobesök."

Dokument:

"Sav-Maunsens", av Majken Möller, utdrag ur Filkesboda No 2 - torpen/stugorna och människorna som bott där, ur hembygdsföreningens årsskrift 2020.

Koordinater:
SWEREF 99 TM:  N623742  E046394
RT 90: X624000 Y141405
lat/long/WGS84:  N56o16,814’  E14 o25,055’

Författare

[email protected] (2022-05-09 12:32:10)


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Gösta Strandberg (2017-07-16 14:48:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2022-05-09 12:32:10) Kontakta föreningen