Filkesboda nr 3:2

Enligt 1671 jordrevningsprotokoll beboddes Filkesboda nr 3 av tre åbor, Hellie Persson, Nils Jacobsson och Olof Byrresson. Ännu har inte nuvarande släkt kommit hit, men vid slutet av 1670-talet städjer Per Åkesson från nr 2 hela hemmanet nr 3. Hans släkt skulle sedan komma att bruka gården i mer än 300 år.
Under de år som Filkesboda nr 3 gått i arv inom samma släkt har den, med uteslutande av sådana som endast brukat den en kort tid, haft nedannämnda brukare och ägare:
Årtalen utvisar dessas födelse- och dödsår.

Per Åkesson                        1643 – 1709                                                                                                                   
Hans Åkesson                     1674 – 1736
Jon Hansson                       1727 – 1799
Hans Jönsson                      1758 – 1827
Jöns Hansson                      1798 – 1862                                                                                                                      
Mattis Jönsson                    1841 – 1903
Olof Mattisson                     1878 – 1975                                                                                                                    
Nils Bengtsson                     1925 – 1987
Krister Bengtsson               1950 –

För en utförlig redogörelse om gårdens historia, se dokumentet ”Filkesboda nr 3 PDF”. Detta är manuskriptet till en tidningsartikel från 1929 av signaturen Götho, folkskolläraren Gustaf Nilsson i Mjönäs.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-11-15 22:04:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-04-23 21:09:42) Kontakta föreningen