Brotorpet, Skärsnäs 9:24

Dokument:

Harald Dahlqvist berättar om livet i och kring Brostugan vid Edre ström, av Solvig Oredsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2000.