Grund till "överlevnadshus"

 

Vid vägen mot sydost från telemasten i Örsnäs, strax efter avtagsvägen till f.d. Hilda Strömbergs torp, finns, ca. 60 m från vägen, på höger sida, en husgrund som skiljer sig från de talrika kallmurade torpgrunderna i trakten. Den är gjuten i betong och man kan tydligt urskilja avtrycken efter formbräderna. Det hus som varit uppfört på grunden har, på denna plats, en såväl kort som intressant historia.

Vid andra världskrigets utbrott, år 1939, ägdes marken här av Karlskronabolaget och en disponent Karlsson vid detta företag lät uppföra huset som ett ”överlevnadshus”, en reträttplats undan det elände som kunde drabba landet om vi blev indragna i kriget. I källaren fanns ett större förråd av konserver och andra nödvändigheter för att man skulle kunna klara sig här en tid utan försörjning utifrån. Man kan se att huset har saknat källarfönster, endast några ventilationsgluggar finns i grunden.

Då världskriget tog slut, år 1945, fanns inte längre något behov av huset och det såldes till avflyttning. Det köptes år 1946 av Anton Persson i Vånga, monterades ner och flyttades till Vånga Kyrkoväg i Vånga, där det fortfarande finns kvar. Transporten utfördes av Frid i Vånga och gick förbi Gustav Karlssons gård i Mjönäs.
Uppgifter: Mats Olsson, Hemmingslycke.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6232494  E459564 RT 90: X6235121 Y1409615 lat/long/WGS84:  N56o14,1365’  E14 o20,8603’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2018-09-03 00:30:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-09-03 21:34:34) Kontakta föreningen