Örsnäs Hembygdsgård, Örsnäs 1:4

Andelsföreningen Örsnäs Hembygdsgård bildades år 1945 på initiativ av folkskollärare Gustav Nilsson i Mjönäs. Ett antal familjer i trakten köpte andelar i föreningen, som därmed kunde överta gården och tillhörande mark och skog. Föreningen har som syfte att bevara och förvalta gården som ett kulturminnesarv. Idag finns ca 125 andelsägare i föreningen.

Mangårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet efter en brand. Gården brukades med traditionella metoder av systrarna Kerstin och Elna Svensson fram till år 1936, då Kerstin dog.

Hembygdsgården består av det gamla boningshuset, två uthuslängor, ett soldattorp samt mark och skog.

Boningshuset

Boningshuset uppfördes 1793 med en ryggåsstuga i mitten. Omkring 1850 byggdes huset om i sitt nuvarande utseende och stugan försågs med större fönster.

Stugan är uppförd av furuplankor i knuttimring och fotträ av ek. Hela gården var omålad till in på 1920-talet, då den rödfärgades. Taket var först täckt med näver och torv, täcktes vid 1800-talets mitt med spån, men är nu täckt med vass.

Då stugan var nybyggd fanns bara två små fönster, ett på norra och ett på södra väggen. Stugans nordöstra hörn upptas av den stora bakugnen. Stången, den så kallade stackarebjälken, som går tvärs över rummet anger gränsen mellan köksavdelningen och den egentliga stugan.

Uthuslängorna

I de två uthuslängorna förvaras samlingar av bland annat gamla jordbruksredskap, vagnar och hantverksverktyg. Ett litet skolmuseum finns inrett i östra längan med inventarier från Kaffatorps skola, skänkta av konstnären Gert Kaffa.

Ryttartorpet

Torpet byggdes på 1700-talet i Filkesboda som ryttartorp för Filkesboda rusthåll med nummer 107 av Östra Göinge kompani. Sista ryttaren som bodde i torpet var Ola Olsson som slutade sin tjänst 1832. På 1830-talet såldes torpbyggnaden och flyttades till Kopparetorp. Efter en kort tid där flyttades torpet till Staversvad.

Stugan är uppförd av furuplankor i knuttimring och fotträ av ek.

År 1931 ropade konstnären Owe Zerge in torpet på auktion och det flyttades till Kullesta i Arkelstorp. År 1976 skänkte Zerge torpet till Föreningen Örsnäs Hembygds-gård och än en gång blev byggnaden nedplockad och uppsatt på en ny plats – denna gång nästan tillbaka till den plats där det först byggdes.

Länk till föreningens hemsida

Dokument:
Kortfattad översikt över Örsnäs historia med angivande av årtal och därmed sammanhängande namn på ägare och speciella händelser.

"Örsnäs den gamla gården med de många minnena" som är en avskrift ur en tidningsartikel, skriven 1926 av signaturen Götho, folkskolläraren Gustaf Nilsson i Mjönäs.

"Örsnäs Hembygdsgård 50 år" av Nils Truedsson. Ur hembygdsföreningens årsskrift 1995.

"Sven Nilsson i Österslöv" av Gustaf Nilsson ur Kristianstadsbladet 1923.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-04-20 23:59:36) Kontakta föreningen