Rosatorpet, Skärsnäs 9:2

Torpet ligger på Vinnavången och finns ev. utsatt på en skifteskarta redan 1871. Namnet Rosatorpet finns angett år 1900. Marken arrenderades då av torparen Jon Nilsson och Bengta Hansdotter för 10 kr per år inklusive fritt stängselmaterial och "risbränne". Efter dem övertogs arrendet av deras söner, först Sven Jonsson år 1902 och sedan dragonen Nils Jonsson Eklund. Då ingick även den angränsande Badhusvången i arrendet. På Badhusvången ligger Skärsnäs hälsokälla, som var i bruk åren 1895-1898.
Brunnsbyggnaden är flyttad och återuppförd vid torpet Erikslund. Det ursprungliga huset var av Blekingelänge-typ och låg med långsidan mot Boanavägen. Huset har byggts om och till flera gånger, senast på 1990-talet av nuvarande ägarna Kristina och Sture Persson. Deras son Per-Erik har lämnat uppgifterna.
Ovanstående ur Carl Erik Davidssons utredning 2018-03-18.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2018-04-12 11:28:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-30 23:03:57) Kontakta föreningen