Skärsnäs missionshus

Uppfört 1911 av Skärsnäs Missionsförening och använt som möteslokal fram till 1970-talet.

Se dokumentet "Skärsnäs-Missionsförening " av Erik Hedin.