Hälsobrunnen vid Skärsnäs

Belägen strax väster om nuvarande Tassemarksboden, bestående av en mineralkälla 1,5 x 1,5 m med stensatt öppning. Runt källan är en husgrund 7 x 7 m och 0,2 – 0,5 m hög. Uppgifterna är hämtade ur Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”.

Det var Sven Nilsson, Skärsnäs Mellangård, som startade brunnsrörelsen här år 1895. Den drevs endast under tre år, till 1898, då Sven sålde gården till Domänverket.

Dokument:
Hälsobrunn vid Skärsnäs av N JOHANSSON.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6235018  E0461234  lat/long/WGS84:  N56o15,505’  E14o22,455’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-12-06 23:54:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-04-02 22:30:56) Kontakta föreningen