Statare-Idans, torpruin

Tidigare benämnt Staffans, vid Raslångens västra strand, revs under 1940-talet.

Koordinater: SWEREF 99 TM: N6231945 E0464113 lat/long/WGS84: N56o13,862’ E14 o25,267’