Gomma Nessas, torpruin

Vid Skåneledens rastplats. Torp under Bökestad sågmölla. Revs under 1930- eller40 -talet och kolades. 

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6230964  E0464404  lat/long/WGS84:  N56o13,335’  E14 o25,557’