Torpruin sydväst om vägen mot Grönhult

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6230901  E0463846 lat/long/WGS84:  N56o13,298’  E14 o25,018’