Väster om Raslången, ruin

Beläget nordväst om sundet, benämnt Greddesund.  Troligen plats för gårdsbyggnader till äga C, enligt skifteskartan från 1840.
Enligt uppgift flyttades ett av husen, av typ högloftstuga, till Boafallsbacke i Blekinge, där det användes som kaffeservering under den tid då platsen var ett turistmål med vidsträckt utsikt, det står fortfarande kvar på platsen.

Ur Riksantikvarieämbetets databas "Fornsök":
Torplämning, ca 210 x 90 m (NNV - SSÖ) bestående av 1 boningshusgrund, 2 grunder efter ekonomibyggnader, röjningsrösen, stenmurar och 2 källargropar. Boningshusgrunden, som ligger i N delen av området, är 11 x 4 m (Ö - V) och 0,2 m h. Källare i Ö delen, 7 x 3 m st och 1,5 m dj. Ekonomibyggnadsgrunderna är 7 x 6 respektive 8 x 4 m st med intill 1,5 m h kallmurade väggrester. Inom området finns ca 80 röjningsrösen, oregelbundna, 1 - 3 m st och 0,2 - 1 m h. De flesta upplagda på eller intill block. Stenmurarna som delvis avgränsar området har en sammanlagd längd av ca 400 m och är 0,5 - 1,2 m br och intill 1,2 m h. I området S del finns två källargropar ingrävda i sluttningen. Dessa är 4 x 3 m respektive 2,5 m diam och 1 m dj. Den förstnämnda med delvis kallmurade sidor.

Enligt muntliga uppgifter var den siste bofaste snickare med likkistor som specialitet.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6232530 E0464213  lat/long/WGS84:  N56o14,178’  E14 o25,360’