Bång-Olans, bebyggelselämning

Beläget nordväst om sundet, benämnt Greddesund.  Troligen plats för gårdsbyggnader till äga C, enligt skifteskartan från 1840.
Enligt uppgift flyttades ett av husen, av typ högloftstuga, till Boafallsbacke i Blekinge, där det användes som kaffeservering under den tid då platsen var ett turistmål med vidsträckt utsikt, det står fortfarande kvar på platsen.

Ur Riksantikvarieämbetets databas "Fornsök":
Torplämning, ca 210 x 90 m (NNV - SSÖ) bestående av 1 boningshusgrund, 2 grunder efter ekonomibyggnader, röjningsrösen, stenmurar och 2 källargropar. Boningshusgrunden, som ligger i N delen av området, är 11 x 4 m (Ö - V) och 0,2 m h. Källare i Ö delen, 7 x 3 m st och 1,5 m dj. Ekonomibyggnadsgrunderna är 7 x 6 respektive 8 x 4 m st med intill 1,5 m h kallmurade väggrester. Inom området finns ca 80 röjningsrösen, oregelbundna, 1 - 3 m st och 0,2 - 1 m h. De flesta upplagda på eller intill block. Stenmurarna som delvis avgränsar området har en sammanlagd längd av ca 400 m och är 0,5 - 1,2 m br och intill 1,2 m h. I området S del finns två källargropar ingrävda i sluttningen. Dessa är 4 x 3 m respektive 2,5 m diam och 1 m dj. Den förstnämnda med delvis kallmurade sidor.

Enligt muntliga uppgifter var den siste bofaste snickare med likkistor som specialitet.

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6232530 E0464213  lat/long/WGS84:  N56o14,178’  E14 o25,360’

Författare

[email protected] (2021-03-07 20:55:01)


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Gösta Strandberg (2015-05-02 15:50:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2021-03-07 20:55:01) Kontakta föreningen