Stills

På dialekt Stills Nessas, efter Nils Still som ägde fastigheten under första delen av 1900-talet.  Den beboddes senare av dottern Nora med maken Osvald Johansson, som bodde här till 1980-talets mitt. Med danska ägare har den under en period senare år benämnts Naturgården


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2015-05-01 10:11:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2015-05-01 10:14:43) Kontakta föreningen