Stills

På dialekt Stills Nessas, efter Nils Still som ägde fastigheten under första delen av 1900-talet.  Den beboddes senare av dottern Nora med maken Osvald Johansson, som bodde här till 1980-talets mitt. Med danska ägare har den under en period senare år benämnts Naturgården