Ivans

Byggnader fanns på platsen 1840, enligt kartan som upprättats vid Laga Skifte.
Tidigare torp under Bökestads gård, kom senare i Sydkrafts ägo. Benämnt efter tidigare ägaren Ivan Sundin, som bodde här under 1940-1970-talen.
Tidigare brukare: August Olsson, senare Blistorp och Adolf Andersson, senare Gillesnäs.
Ivan Sundin friköpte det 1972. Det ägdes senare av dottern, Birgit Palmkvist och ägs i dag av Gösta Strandberg.