Fuglabacken

Den ursprungliga gården Fuglabacken är belägen i norra delen av Bökestad by och har före laga skifte tillhört dess utmarker.

Området inköptes ca år 1835 av Sven Bengtsson från Harasjömåla och hans hustru Karna. De byggde boningshus och gårdsbyggnader på höjden, som benämndes Fuglabacken. År 1852, efter att ha innehaft gården i 17 år, emigrerade Sven och Karna med sina tre pojkar till Illinois, USA.

Under 1890-talet ägdes sedan Fuglabacken av Ola Olsson (farfar till syskonen Hilma och Oskar Nilsson på Mölletorpet, Boana)

År 1915 inköptes Fuglabacken av Ola Månsson från byn Västervik. Han var född på det torp som numera benämns ”Månsas”.

Då Ola, som var ungkarl livet igenom, blivit äldre och kände krafterna avta skänkte han gården till makarna Oskar (Ransing-Oskarn) och Anna Olsson mot löfte att få bo kvar och få vård på gamla dar.

År 1963 beslöt makarna Oskar och Anna att sälja Fuglabacken. Köpare blev Domänverket, som redan ägde angränsande områden.

Fuglabacken stod sedan öde till 1965, då de hyrdes som sommarbostad av makarna Gertrud och Torsten Hannrup. Elektricitet drogs in 1967. År 1992 köpte de sedan byggnaderna med tomt.

I skrivande stund – augusti 2017 – har Gertrud och Torsten efter 52 år, med ålderns rätt, sålt platsen till Marlies Nienhuis och Arnoud Brouwer.

Den skogsmark som tillhörde Fuglabacken vid försäljningen till Domänverket slutavverkades till stor del och blandskogen ersattes med gran, men numera ingår området i Sveaskogs Ekopark Raslången, där målsättniongen är att bevara och utveckla ädellövskog och lövnaturskog. Därför har granskogen till stor del avverkats och ska på sikt ersättas med lövskog.

Dokument:
Gården Fuglabacken och dess historia genom tiderna


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-09-10 09:20:30) Kontakta föreningen