Bökestad sågmölla

Belägen vid sjön Raslångens sydspets, där denna rinner ut mot Kroksjön. Vattenkraften här har utnyttjats sedan lång tid tillbaka för kvarnar och sågverk.

Det är först vid 1600-talets mitt som Bökestad sågmölla nämns som egen fastighet.
Då Bökestad år 1640 delades mellan tvenne åbor uppbyggdes en skvalta i strömmen mot Kroksjön.
I 1672 års jordrevningsprotokollheter det: Denna sågmöllan haver förr legat till bondgården Bökestad, och skall för få år sedan vara därifrån skild. Redan då var här även sågmölla uppbyggd. Jon Nilsson brukade den då för arbete, som han gjorde åt Margareta Scheel på Bäckaskog, som var hans husbonde. Hon ägde riklig tillgång på skog i hela norra delen av Vånga socken.

Sven Åkesson var skriven här 1696. Han nämns senare i samband med en stöldhistoria. Ryktet hade dock inte skämt ut familjen värre, än att dottern Ingar 1712 gifter sig med Lars Persson, bondson från en av Bökestadgårdarna. Han avled redan 1723 endast 35 år gammal. Tredjedag jul året efter träder änkan i nytt äktenskap med Erik Bryngelsson från Edematorp i Örkeneds socken. Han var otvivelaktigt en drivande karl. Nya åkrar brötos under hans tid, kvarnarna förbättrades och en ny såg kom till.

I sitt äktenskap hade Erik Bryngelsson och Ingar Svensdotter tre barn. Dottern Elna, som var född 1731, gifte sig 1754 med länsmannen inom distriktet, Johan Peter Sandberg. År 1755 säljer Erik Bryngelsson hemmanet till Sandberg för 600 daler smt.
Sedan han 1758 uppfört ny kvarn med två par stenar, fick han denna skattelagd liksom sågen.

Av Johan Peter Sandbergs och Elna Eriksdotters barn blev äldste sonen, Per, småningom kyrkoherde i Källs Nöbbelöv, dottern Kersti gifte sig med klockaren Karl Sandberg i Ivetofta och Ingrid, född 1768, gifte sig med åbosonen Per Svensson från Drögsperyd i Näsum.
Dessa sistnämnda inköpte 1795 Bökestad sågmölla för 300 riksdaler riksgäld.
Julafton 1797 avled Ingrid Sandberg. Per Svensson gifte snart om sig med Bengta Bengtsdotter från Målen. Allt mer förmögenhet hopades. År 1805 uppförde Per Svensson den ännu kvarstående storartade boningslängan i två våningar.

I sitt senare giftemål hade Per Svensson nio barn, av vilka sonen Karl så småningom erhöll Sågmöllan. Han gifte sig med nämndemannen Per Svenssons dotter Malena från Snäckestad. Äktenskapet blev ej långvarigt, ty efter några år avled Karl Persson. Änkan och en dövstum son voro enda arvtagare. Den förra gifte, efter ett års änkestånd, om sig med Åke Thomasson från Filkesboda. Han förde med sig 4 000 kr i boetjämte en del lösöre. Hans förmögenhet räddade gården från ruin. Större delen av de 4 000 kronorna åtgick för uppbyggande av en ny modern kvarn. Denna står fortfarande kvar i brukbart skick, dock har vattenhjulet ersatts med eldrift.

Då skulderna växte alltmer, måste Åke Thomasson pantförskriva sin halva av hemmanet, den andra ägdes av styvsonen Per Karlsson. År 1905 bortarrenderades kvarnen och jordbruket till mjölnaren Adolf Jönsson från Asarum, som satte både jordbruket och kvarnen i stånd och brukade dem till 1926. Då övertog sonen Henning Jönsson arrendet.

AB Holmia i Stockholm blev 1906 ägare av Bökestad sågmölla och ägandet övergick sedan via Hemsjöbolaget till Sydkraft, i dag EON, som planerade att bygga ett kraftverk vid Sibbarp och dämma upp området omkring sågmöllan.

Det blev inget kraftverk i Sibbarp, vattenrätten gick till Svenska Stålpressnings AB i Olofström, som började reglera vattenståndet i sjön. I samband därmed ändrades drivningen av såväl såg som kvarn från vattenhjul till elkraft.

Arrendatorn Henning Jönsson och hans hustru Margareta drev här sågverk, kvarn, virkeshandel, lanthandel och jordbruk fram till 1960-talets mitt, under senare år med firmanamnet ”Henning Jönsson i Sågmöllan AB”.

Boningslängan tillbyggdes med en affärslokal på norra gaveln, under senare delen av 1940-talet uppfördes ny ekonomibyggnad och vid 1950-talets början byggdes nytt sågverk och lastbilsgarage på de platser där de fortfarande ligger. Sågverket låg tidigare vid kvarnen, parallellt med boningslängan.

Henning Jönsson avled 1969, Margareta två år senare. Sågmöllan övertogs av sonen Ingvar Jönsson, som köpte byggnaderna med tillhörande tomtmark av Sydkraft. Han drev affären och jordbruket fram till mitten av 1970-talet.

Bökestad sågmölla ägs i dag av Ingvar Jönssons söner.

Dokument: klicka på länken.

Bökestad sågmölla 1, artikel skriven 1937 av sign. Götho

Bökestad sågmölla 2, artikel från 1950-talet av sign. A.O.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-21 22:12:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-11-25 22:45:27) Kontakta föreningen