Bökestad

Byn omfattar området omkring södra delen av sjön Raslången och gränsar i väster mot Målens, Grönhults och Esperyds ägor, samt i söder och öster mot Blistorps ägor och Blekinge län.

Vid laga skifte år 1841 har den del som ej omfattar Bökestads sågmöllas ägor skiftats mellan fyra ägare. Enligt den vid skiftet upprättade kartan bestod bebyggelsen, förutom Bökestad Sågmölla, vid denna tid av en samling byggnader och en en kringbyggd gård på den plats där gården Bökestad fortfarande ligger.

Bökestad Sågmöllas ägor omfattades inte av laga skifte, uppenbarligen därför att de redan utgjorde ett sammanhängande område söder och öster om de övriga.

Under senare delen av 1800-talet har ett antal torp tillkommit, av vilka de flesta nu är borta, några områden har sålts ifrån och bildat egna hemman och gårdsbyggnader uppförts på de skiftade ägorna. De två Bökestadsgårdarna har senare slagits ihop till en och byggnaderna till den norra gården är rivna. I samband med ett planerat kraftverksbygge i Sibbarp under 1900-talets början köptes flera av fastigheterna, bl.a. Bökestads Sågmölla, av Hemsjöbolaget/Sydkraft, som sedan i sin tur sålt delar till nya ägare, men med delvis ändrade ägogränser.

Dokument:

Mordet på Raslången 1774, av Torsten Hannrup, ur hembygdsföreningens årsskrift 2007.

Mordet på Raslången 1774, fortsättning

Bilddatabas:
Hembygdsföreningen har i sin ägo Bröderna Perssons fotosamling med motiv från bygden 1920-1960. Samlingen, som består av ca 20 000 glasplåtar, har i ett samarbete med Regionmuseet digitaliserats. Databasen finns tillgänglig på Regionmuseets publika faktarum Minnesluckan. Vi arbetar med fotosamlingen genom att kontinuerligt fylla på databasen med faktauppgifter om fotografiernas människor, platser och händelser.
I databasen finns 61 bilder från Bökestad. Klicka på länken för att se bilderna – öppnas i nytt fönster.