Raslången

VISS

 

 

Raslången ligger på gränsen mellan Skåne och Blekinge, i ett område mellan Kristianstadslättens krita och Småländska höglandets urbergsområde. Sjön ligger inom Skräbeåns avrinningsområde några kilometer öster om Olofström i Kristianstad och Olofström kommun. Sjön ligger 74.5 m över havsnivån och har en lång och smal form med flera grenar. Ytan är 4.54 km2, medeldjupet är 4.2 m och maxdjupet 25 m. Tillrinningsområdet består till största del av löv- och barrskog, vattnet är näringsfattigt och har gått från att på slutet av sjuttiotalet vara obetydligt färgat(10mg Pt/l) till att bli betydligt färgat år 2010 (112 mgPt/l). Största tillflöde är Skräbeån, som passerar Immeln och Filkesjön innan den når Raslången. Det faktum att Raslången, i många avseenden, ligger i gränsområden och det faktum att dess strandlinje är mycket flikig och att sjön har flera öar ger goda förutsättningar för en stor biologisk mångfald både i och runt sjön. Sjön ingår i Natura 2000 område.

Klicka på loggan ovan för ytterligare information.

Dokument:
Om hajar och jättetallar omkring Raslången av Erik Hedin, ur hembygdsföreningens årsskrift 1991

Raslången, förkislade vedrester bevisar skånska jätteskogar, av Leif Carserud, SGU -92

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-22 11:16:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-07-27 00:48:02) Kontakta föreningen