Café Sjövik

Här fanns till och med 1975 ett café, Café Sjövik.

Dokument:
Café Sjövik, av Sven Åkesson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2014.