Snäckestad 1:8

Den västra gården i Snäckestad. Den är från 1740-talet, då dåvarande innehavaren av besittningsrätten av Snäckestad, Hans Carlsson, överlät denna till sina bägge döttrar och mågar.

Brukare:
1740-talet -       Berta Hansdotter g. m. Måns Larsson