Snäckestad 1:2

Den östra gården. Den var den enda i Snäckestad fram till 1740-talet då dåvarande innehavaren av besittningsrätten, Hans Carlsson överlät denna till sina bägge döttrar och mågar och en ny gård, nuvarande Snäckestad 1:8, avstyckades.

Följande förteckning över brukare av Snäckestad, är huvudsakligen hämtad ur det bifogade dokumentet ”Snäckestad, släkterna Brommé och Leopolds svenska stamgård” och "Litteratörer och läkare, guldmakare och kättare från Snäckestad - anteckningar om släkten Leopold i Vånga på 1700-talet" av Mats Pettersson, Landön publicerad i Villands härads hembygdsförenings årsskrift 1993.

1643 - 49                            Görmund Gjörmundsen

1650 - 1679                        Thomas Broom

1679 - 1722                        Sigfrid Leopold

1722 – 1726                        Ove Leopold

1726 – 1743                        Jakob Dahlberg

1743 – 1744                        Hans Carlsson

174? – 1762                        Anna Hansdotter g. m. Petter Ljungberg

1762 – 1766                        Anna Hansdotter

1766 – 1791                        Anna Hansdotter g. m. Peter Isak Carlström

1791 – 1808                        Sven Pettersson g. m. Marna Truedsdotter
,                                             Sven skatteköpte gården år 1791

1808 – 1821?                      Barnens förmyndare Göran Persson, Barum

1821? – 1861                      Per Svensson g. m. Hanna Jönsdotter

1861 – ca. 1885                  Sven Persson g. m. Svenborg Jönsdotter

Ca. 1885 – 1912                 Elna Svensdotter g. m. Lars Bondesson

1912 - ca 1927                     Nils Bondesson

1927 – 1971                        Lars Bondesson

1971 - 2007                         Lars-Olof Bondesson

2007 -                                  Ingrid  o  Anders Jönsson

Dokument:
Gårdshistoria - Snäckestad 1:2, av Ingrid Jönsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2016.

 

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-10-28 01:32:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-04-02 23:06:08) Kontakta föreningen