Snäckestad

Består i dag av några gårdar med tillhörande mark och ett antal villor. Snäckestad gränsar i väster och norr till Vånga, i öster till Västanå och Klagstorp samt i söder till Ivösjön.

Snäckestad förekommer i handlingar från 1584 och framåt. Det bestod från början av en gård. Liksom alla gårdarna i Vånga by lydde Snäckestad under medeltiden under Bäckaskogs kloster. Efter reformationen 1535 blev Bäckaskog bortförlänat som adelsgods. År 1584 får Henrik Ramel Bäckaskog i förläning. Snäckestad brukades då av Görmund Gjörmunsen och Lasse Svensen.

Följande förteckning över brukare av Snäckestad, är huvudsakligen hämtad ur det bifogade dokumentet ”Snäckestad, släkterna Brommé och Leopolds svenska stamgård” och ”Litteratörer och läkare, guldmakare och kättare från Snäckestad – anteckningar om släkten Leopold i Vånga på 1700-talet” av Mats Pettersson, Landön publicerad i Villands härads hembygdsförenings årsskrift 1993.

1643 – 49                            Görmund Gjörmundsen

1650 – 1679                        Thomas Broom

1679 – 1722                        Sigfrid Leopold

1722 – 1726                        Ove Leopold

1726 – 1743                        Jakob Dahlberg

1743 – 1744                        Hans Carlsson

1744                                     Överlämnade Hans Carlsson besittningsrätten av egendomen till sina två                                                                         döttrar och mågar och stamgården delades då i nuvarande två gårdar.

 

Dokument:

Kvarnar och sågar vid gränsbäcken mellan Näsums och Vånga socknar, av Brodde Almer, ur hembygdsföreningens årsskrift 1999.

Ångsågen i Snäckestad, av Brodde Almer, ur hembygdsföreningens årsskrift 1998.

"Släkterna Brommé och Leopolds svenska stamgård"

"Anteckningar om några ägare av Snäckestad"

Bilddatabas:
Hembygdsföreningen har i sin ägo Bröderna Perssons fotosamling med motiv från bygden 1920-1960. Samlingen, som består av ca 20 000 glasplåtar, har i ett samarbete med Regionmuseet digitaliserats. Databasen finns tillgänglig på Regionmuseets publika faktarum Minnesluckan. Vi arbetar med fotosamlingen genom att kontinuerligt fylla på databasen med faktauppgifter om fotografiernas människor, platser och händelser.
I databasen finns 592 bilder från Snäckestad. Klicka på länken för att se bilderna – öppnas i nytt fönster.

 


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-10-04 00:40:28) Kontakta föreningen