Emils, Dyneboda 2:8

Byggt av Emil Nilsson, vars far ägde Dyneboda Västergård. Emil köpte Örsnäsgården (nu hembygdsgård) sedan den sista av riksdagsmannen Sven Nilssons döttrar, Elna dött 1942. Ägs av barnen, bl a Bo & Katarina och Thommy Emilsson.

Dokument:

Emil Nilsson i Dyneboda, av Arne Nilsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2002.