Missionshuset, Skärsnäs 3:10

Byggt på 1910-talet för Bibeltrogna vänners verksamhet. Handlanden i Skärsnäs, Sven Svensson var drivande i föreningen. Stark frireligiös väckelse i området. Eric Olsson, Klockenakull,  gick i söndagsskola där för Simon Svensson, Sven Svenssons son, på 1940-talet. Huset var under väckelserörelsetiden ett centrum för det sociala livet i trakten (1910-1940). Ägs av Pia Juul-Mörch och Jakob Hansen samt Lisbeth och Eigil Christiansen.