Skärpingedal, Skärsnäs 9:25

Byggt av Holta-Nissen d.y före 1900. I en artikel i ”Kristianstadsbladets lördagsläsning” utan datum signerat A.O(Anna Olsson) finns ett foto av "Holta-Nissen och Emilia utanför sin stuga vid Skörpinge bäck, ett av de gamla torpen”. Namnet ”Skärpingedal” finns på gamla arrendekontrakt och Domänverkskartor. Troligen har förstavelse Skärpinge samma ursprung som Skärsnäs. Enligt uppgift byggdes backstugan till en del av tappade plankor från pråmarna på Immeln. Ulla (född Österberg, dotter till Ernst Österberg, Odersberga) och Algot (son till HoltaHildan) Strömberg bodde här som nygifta. Ägs av Birgit Ostenfeld och Ole Sand.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-07-16 17:58:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-04-01 11:14:56) Kontakta föreningen