Lisshem, Skärsnäs 5:4

Byggt på 1930-talet av Holta-Nissen d.y. och Emilia som flyttade hit från Skärpinge backstuga. Holt (=hult) betyder bl a skogsbacke (se Rietz dialektlexikon). När sonen Rune, Holta-Runen, som tagit namnet Skärhed, övertog huset, flyttade de tillbaka till Skärpinge backstuga. Huset namngett efter Runes hustru Anna-Lisa. Ägs av Anna-Lisa Skärhed.