Dyneboda Östergård Dyneboda 3:1

Gårdsplatsen är troligen Dynebodas första och ursprungliga gårdstomt, utsatt på Fornsök. Namnet Dyneboda finns dokumenterat år 1379 i ett arvskifte efter den danske riddaren Peder Thorbensen, troligen av ätten Galen. Gården, Dyngaebotha, brukades då av Nils Jonsson och arrendet, landgillet, betalades huvudsakligen i smör. Boskapsskötsel var bondens huvudsakliga försörjningskälla. I mitten av 1700-talet är Bengt Larsson bonde på gården. Hans son Per Bengtsson efterträdde honom. Här finns en anknytning till Sågtorpet. Per Bengtssons syster Bengta Bengtsdotter flyttade som nygift in i Sågtorpet 1779. Torpet låg då i gårdens inägor. Näste bonde på gården var är Thomas Nilsson som troligen 1804/1805 efterträdde sin farbror Per Bengtsson. Här finns en anknytning till Mölletorpet. År 1821 säljer Thomas Nilsson sin andel i dels Boaqvarn i Bäens bäck, dels ålkistan där, plus dessutom en mindre anslutande utmarksdel till åbon i Boagården Sven Nilsson. Ägs av Christian och Tommy Österberg.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-07-16 17:20:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-04-02 21:34:22) Kontakta föreningen