Dyneboda Västergård, Dyneboda 2:5

Dyneboda är en glest befolkad by i norra delen av Vånga socken. Om namnet syftar på fäbod eller tillfällig fiskebod är svårt att avgöra. Förleden Dyn- syftar ju på den sandiga stranden vid Immelsjön.

Byn, som bestod från början av endast en gård, har gamla anor. Det är först i samband med namnet på den, som vi påträffar namnet Wanghae. Namnen finns i ett arvsskifte från år 1379, då riddaren Thorbern Pedersen och hans syster Christine, riddare Johannis Thurgott änka, skiftade arv efter deras moder Gythe  Laugesdotter, änka efter Peder Thorbernsson, troligen av ätten Galen.

Texten är hämtad från en artikel "Dyneboda, Ur arkiv och gamla handlingar"
Läs hela artikeln genom att klicka på texten ovan.

Ursprungliga gårdsplatsen kallas ”Furkoppen” (utsatt på Fornsök) och ligger NV om nuvarande gårdsplats intill gamla riksvägen till Kristianstad. Gården grundades före 1614 eftersom Christian IV då använde de båda Dynebodagårdarna som delbetalning för att anlägga Christianstad. Samma släkt äger gården åtminstone från 1617, då Mogens Olufsen i Döneboda äger den, till 1881. Under släktens tid upprättades den första kartan över Dyneboda by år 1696 av lantmätare Grubb, vilket är bara 12 år efter Gerhard Buhrmans berömda Skånekarta. Kanske flyttade den nya ägaren gården några år efter 1881 till dess nuvarande plats? Ägs av Bengt-Arne Johansson.

Dokument:

Dyneboda Nr 2 Släktgård med gamla anor, av Elisabeth Jonasson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2006.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-01-20 17:33:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gösta Strandberg (2020-04-02 22:46:40) Kontakta föreningen