Hultatorpet, Dyneboda 2:15

Hade fått namnet redan 1824 då det står med egen fastighetsbeteckning i mantalslängderna. Började som dagsverkstorp till gården Dyneboda Västergård och hette då efter sin förste brukare, socken-skomakaren Sven Börjessons torp. Det blev sedan, år 1824 undantagstorp åt Åke Ingemansson och Ingar Nilsdotter när de tvingats sälja gården. Undantaget var väl tilltaget och fick flera bönder på Dyneboda Västergård i konkurs. Det blir också anledning till en lång rättsprocess mellan Ingar Nilsdotter och sonen Nils Åkesson om äganderätten. Senare köptes torpet av de båda bröderna Lars och Ivar Ammitzböll. Sedan Ivar flyttat kallades torpet Måla-Lassens efter Lars Amitzböll som tidigare ägde den stora Målengården. Köptes av Christa och Josef Lutz och ägs nu av Josefs dotter Eva Lutz.

Se även dokumentet Något om Hultatorpets historia
Klicka på länken ovan.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-21 23:38:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-04-02 22:01:20) Kontakta föreningen