Vånga kyrka

Vånga kyrka fick den nuvarande utformningen 1867 efter en genomgripande om- och tillbyggnad. De äldsta delarna är från 1200-talet och av de medeltida inventarierna finns endast dopfunten i granit bevarad. Predikstolen är från 1590-talet.

Per Siegårds stora fresk i koret i Vånga kyrka målades 1941. Där har bibliskt och skånskt sammanvävts till en vardagsnära och sakral enhet. Det centrala motivet i målningen är bibelns berättelse om Kristi förklaring. Den har förlagts till det mjukt böljande landskap som man har utsikt över från kyrkbacken.

Från förklaringsberget med den välsignande, ljusomstrålade Kristus, omgiven av gudsmännen Moses och Elias och med tre av lärljungarna vid sina fötter, sprids det himmelska ljuset ut i tre strålknippen. I bakgrunden skymtar Ivösjön och Ivö klack har blivit förklaringsberg. I målningens förgrund ses gestalter ur bibeln sida vid sida med nutida arbetare i den till skånsk fruktodling förvandlade bibliska vingården.

Förgrundsscenerna till vänster om altaret har motiv från Jesu liknelser om såningsmannen och utsädet. I scenerna till höger om altaret är motiven hämtade från liknelserna om de anförtrodda punden och om vingårdsmannen och det ofruktbara trädet som fick stå kvar ännu ett år.

Landskapet är, enligt konstnärens egen kommentar, ”tänkt som en syntes av Vångalandskapet med vår på ena sidan och höst på den andra”.

Per Siegårds fresk ersatte fyra oljemålningar på träpannå av Måns Jönsson från Jämshög – förebilden till Olle Montanus i Strindbergs Röda rummet. Två av dessa målningar med Getsemane- och Golgatamotiv har efter restaurering åter hängts upp i kyrkan på södra och norra väggen i långhuset.

Dokument:
1200 dagsverken i Vånga nya kyrka av Ernst Jangtun ur Villands härads Hembygdsförenings årsskrift 1970


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-21 22:34:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-07-16 09:53:58) Kontakta föreningen